BinSys ERP je "multitenant" sustav u kojem je na jednoj instalaciji moguće istovremeno raditi s više subjekata. Broj odvojenih i/ili povezanih firmi/organizacijskih jedinica čiji se podaci prate u sustavu nije ograničen. Specifičnost BinSys ERP-a su izuzetne mogućnosti kombiniranja odvojenih i zajedničkih podataka u implementacijama s više firmi/organizacija.
BinSys ERP sustav se sastoji od većeg broja pojedinačnih modula koji se mogu implementirati odvojeno i u raznim kombinacijama. Pristup pojedinim modulima lako se prilagođava potrebama i ovlaštenjima operatera. Svi BinSys moduli su višejezični.
(klik na poveznicu prikazati će detaljniju specifikaciju pojedinog modula)

 

Upravljanje dokumentima i drugim poslovnim sadržajima

 

Modul je namijenjen upravljanju dokumentima i drugim poslovnim sadržajima unutar poslovnih, pravnih i ostalih subjekata.

Sastoji se od: sustava za hijerarhijsku organizaciju sadržaja (mape) sustava za upravljanje sadržajima (kolaboracija, prava pristupa itd) zajedničkog repozitorija digitalnog ili digitaliziranog sadržaja (dokumenata i sl.). Moguće ga je, u skladu s potrebama, konfigurirati za rad s vrlo različitim sadržajima.

Fakturiranje (usluge i sl. bez praćenja zaliha) 

 

Jednostavan modul namijenjen izradi ponuda i faktura za usluge i druga fakturiranja po sličnim osnovama za koje nije potrebno vođenje zaliha.

Omogućen je unos na osnovi predložaka, fakturiranje s fiskalizacijom samostalno ili na osnovi stavaka prethodno izrađenih ponuda, repetitivno fakturiranje po osnovi ugovora i sl. Program je integriran s pripadnim modulom za financijsko knjigovodstvo (ako je isti instaliran).

   

Financijsko knjigovodstvo
  

Modul je namijenjen sintetičko i analitičko financijsko knjigovodstvo, trgovačkih, neprofitnih i proračunskih društava i organizacija.

Ugrađena je mogućnost definiranja proizvoljnih analitika (dimenzija) za kunska, devizna i količinska knjiženja, zadavanje različitih automatiziranih knjiženja, zadavanje proizvoljnih izvještaja i planiranje bilančnih pozicija. Svi pregledi podatka te izrada poreznih, bilančnih, komercijalnih i drugih izvješća mogući su sa stanjem na bilo koji dan i u bilo kojoj valuti po izboru.

Proizvodnja i sklapanje

 

Modul je namijenjen praćenju proizvodnje. Uključuje proizvodnju u smislu:

    • proizvodnje gotovih proizvoda iz sirovina (na pr. kemijska proizvodnja)

    • proizvodnje mehaničkih, elektroničkih i sl. proizvoda

    • proizvodnje poluproizvoda za gornje proizvodnje

    • formiranja "paketa" artikala koji se prodaju kao jedna cjelina

Program se u pravilu isporučuje integriran s pripadnim modulom za robno knjigovodstvo.

 
   

Materijalno knjigovodstvo
  

Modul je namijenjen vođenju analitičkog materijalnog knjigovodstva. Vode se evidencije sredstava, opreme i materijala koja se u trgovačkim društvima uobičajeno vodi na knjigovodstvenom razredu 3 (na pr. sitni inventar, HTZ oprema, materijal za čišćenje, tehnički materijal, autogume itd...).

Osnovna sredstva

 

Modul je namijenjen vođenju analitičke evidencije osnovnih sredstava.

Ugrađene su opcije "mjesečne" i "godišnje" amortizacije koje je moguće obračunati pojedinačno ili za sva OS. Ugrađen je velik broj različitih izvještaja o stanju i promjenama u evidenciji OS. Podržano je knjiženje u financijsko knjigovodstvo s fleksibilnim zadavanjem shema za svaku pojedinu vrstu transakcije.

 
   

Kadrovi, evidencije rada i prisutnosti, plaće i druge isplate 

 

Modul je namijenjen vođenju kadrovske evidencije, evidentiranju i obračunu plaća, drugog dohotka i neoporezivih isplata.

Ugrađene su opcije za evidentiranje i obračun redovnih i izvanrednih primanja po raznim osnovama, formiranje i slanje propisanih obrazaca, planiranje godišnjih odmora, evidenciju rada, itd

Putni nalozi, loko vožnje i terenski rad

 

Modul je namijenjen evidentiranju i obračunu putnih naloga, loko vožnje i terenskog rada.

Ugrađene su opcije planiranja, izdavanja, obračuna, isplate i knjiženja putnih naloga, zadavanja, obračuna, isplate i knjiženja loko vožnji; zadavanja i obračuna terenskog rada. Ugrađene su razne opcije rekapitulacija, grafikoni i statističke analize. Program sadrži šifrarnike radnika/putnika, voznog parka, predefiniranih relacija, praznika, razne poveznice na internet sadržaj i sl. Ugrađeno je formiranje JOPPD obrazaca sa slanjem u PU i knjiženje u financijsko knjigovodstvo.

 
   

Projekti, zadaci i aktivnosti

 

Program je namijenjen praćenju projekata i zadataka te praćenju izvršenja istih kroz faze izvršenja (statuse) kao i za evidenciju obavljenih aktivnosti i utroška vremena i sredstava.

Robno-materijalno knjigovodstvo s komercijalom

 

Modul je namijenjen evidentiranju i obračunu komercijalnog, robnog i materijalnog prometa.

Ugrađene su opcije za unos, praćenje i analizu odnosa s kupcima i dobavljačima, skladišno poslovanje i proizvodnju. Program je integriran s pripadnom aplikacijom za financijsko knjigovodstvo (ako je ista instalirana).

 
 

POS - maloprodaja

 

Modul je namijenjen maloprodajnom poslovanju i u pravilu se implementira u kombinaciji s modulom robnog knjigovodstva.

 
Servisna djelatnost

 

Modul je namijenjen praćenju rada servisa.

Ugrađene su opcije za zaprimanje na servis, praćenje tijeka servisa, obavještavanje stranaka i analizu rada servisa.

Program se u pravilu isporučuje integriran s pripadnom aplikacijom za robno knjigovodstvo. Može biti povezan s i aplikacijom za financijsko konjigovodstvo (ako je ista instalirana), te sa sustavima pohrane dokumentacije i interne pošte.

 

Tranzit (cross-docking)

 

Modul je namijenjen praćenju i fakturiranju tranzitnog prometa i za druga fakturiranja po sličnim osnovama za koje nije potrebno vođenje zaliha.

 

 

Ostali BinSys ERP moduli
Brojni drugi moduli dopunjavaju BinSys ERP sustav, od pomoćnih korisničkih modula poput interne pošte, bilješki, planera i kalendara, internet poveznica, komunikacije između operatera, specijaliziranih kalkulatora i sl. do funkcijskih modula poput urudžbenog zapisnika, INTRASTAT modula, JOPPD integratora, raznih obračuna (kamata, anuiteta...), nadzornih knjiga te raznih složenih modula za specifične korisničke potrebe.